Zgłoś akredytację

Prosimy o uzupełnienie formularza umożliwiającego przyznanie Akredytacji na warszawską edycję 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, który odbędzie się w dn. 10-19 maja 2024 r. Szczegółowe zasady funkcjonowania Akredytacji określa Regulamin przyznawania i wydawania Akredytacji

Przyznajemy akredytacje branżowe i medialne aktywnym zawodowo dziennikarzom_kom. Formularz akredytacyjny należy uzupełnić nie później niż do 26 kwietnia 2024 r.
Koszt Akredytacji na 21. edycję MDAG to 220 pln.

O decyzji przyznania akredytacji poinformujemy, wysyłając informację na adres mailowy podany w zgłoszeniu, nie później niż 29 kwietnia 2024 r.

Zaloguj się, aby zgłosić Akredytację
POWERED BY VISA