Regulamin sprzedaży i zasady funkcjonowania Karnetów na warszawską edycję 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu i działania Karnetów na warszawską edycję 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity która odbędzie się od 10 do 19 maja 2024 roku w wyznaczonych obiektach w Warszawie.
 2. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie
  1. Centrum Festiwalowe – punkt obsługi Uczestników ulokowany w poszczególnych kinach, w których organizowany jest „Festiwal”. W Centrach Festiwalowych Uczestnik_czka może zarezerwować i odebrać „Wejściówkę”. W przypadku braku osobnego punktu obsługi festiwalu w kinie za punkt obsługi Uczestników przyjmuje się kasę kina. 
  2. Festiwal - 21. warszawska edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, organizowana w dniach 10-19 maja 2024 r.
  3. Karnet - karnet na 21. warszawską edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, to odpłatny identyfikator zawierający imię, nazwisko oraz wizerunek Uczestnika_czki, upoważniający do uczestnictwa w warszawskiej edycji Festiwalu. Karnet upoważnia do otrzymania „Wejściówki” na seanse filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy w ramach „Festiwalu”. 
  4. Operator systemu płatniczego – serwis PayU, z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ulicy Grunwaldzkiej 186, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7792308495. 
  5. Organizator – organizator Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity - Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, NIP: 5262757178, REGON: 015682568 
  6. Panel Użytkownika_czki Karnetu – konto wymagające rejestracji w serwisie internetowym Book.Mdag.pl, za pomocą którego możliwa jest rezerwacja seansu, równoznaczna z odebraniem Wejściówki na seans.
  7. Seans - oznacza projekcję utworu audiowizualnego  filmu w Kinie  na dowolnym nośniku, poprzedzoną projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych 
  8. Uczestnik_czka – osoba biorącą udział w Festiwalu. Uczestnikiem_czką jest wyłącznie osoba, która posiada spersonalizowany „Karnet”.
  9. Wejściówka – to bilety wstępu na seanse filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy w ramach Festiwalu. Wejściówki można odebrać w „Centrach Festiwalowych lub można je rezerwować online w Panelu użytkownika_czki na book.mdag.pl co jest jednoznaczne z odebraniem Wejściówki na dany seans bez konieczności ich fizycznego odbioru w Centrum Festiwalowym.

§2

Zasady Zakupu Karnetu

 1. Zakup Karnetu jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Organizatora. Organizator w celu zakupu Karnetu udostępni formularz zakupowe na stronie internetowej https://book.mdag.pl/pl/karnety
 2. Karnet sprzedawane są w cenie 300 zł.. Zakup Karnetu może być dokonany wyłącznie przez osobę pełnoletnią. 
 3. W celu zakupu karnetu na stronie internetowej Organizatora niezbędne jest:
  1. wypełnienie wszystkich wymaganych danych formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Organizatora dostępnej pod adresem: book.mdag.pl/karnety. W szczególności podania danych zawierających imię i nazwisko Uczestnika_czki oraz przesłania zdjęcia
  2. dokonania płatności, którą należy uiścić od razu po złożeniu zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej za pośrednictwem Operatora systemu płatniczego. Nieopłacone zamówienia będą automatycznie anulowane.
  3. akceptacji wymaganych dokumentów, zgód oraz regulaminów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Po wypełnieniu oraz przesłaniu formularza rejestracyjnego nie ma możliwości zmiany wprowadzonych danych. Osoba wypełniająca formularz, zobowiązana jest do należytego jego wypełnienia oraz zachowania szczególnej ostrożności. Osoba wypełniająca formularz odpowiada za wszelkie błędy/omyłki/nieścisłości w wprowadzonych w formularzu danych, a Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za błędy/omyłki/nieścisłości wprowadzone w formularzu rejestracyjnym.    
 5. Zdjęcie załączone do formularza rejestracyjnego powinno spełniać wymogi takie same lub najbardziej zbliżone do zdjęć zawartych w dokumentach tożsamości tj. powinno być aktualne, na zdjęciu osoba nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają jej rozpoznanie, zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, a twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie nie powinno przekraczać 2 MB, oraz powinno spełniać minimalne wymiary 400x400 pikseli, w formacie PNG, GIF lub JPG. 
 6. Zdjęcie zostanie wydrukowane na docelowym Karnecie i będzie wykorzystywane do celów identyfikacji posiadacza Karnetu, zapobiegania nadużyciom jak również zapewnienia właściwej organizacji oraz bezpieczeństwa Festiwalu. Wszystkie Karnety muszą zawierać wyraźne i aktualne zdjęcie twarzy Uczestnika_czki, nieodpowiednie lub nieaktualne zdjęcie może spowodować odmowę uczestnictwa w Festiwalu. Przesłanie nieodpowiedniego zdjęcia może opóźnić wydanie Karnetu lub spowodować odmowę uczestnictwa w Festiwalu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 7. Zakup karnetu zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu czterech dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Na powiązany z kontem adres e-mail przyjdzie potwierdzenie o zarejestrowaniu formularza, jak również o dokonaniu płatności. Organizator wyśle również plik w formacie pdf., który będzie podstawą do wydania Identyfikatora w Centrum Festiwalowym w Kinotece.
 8. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających wprowadzanie danych bez ingerencji człowieka. Organizator zastrzega prawo do anulowania Karnetów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
 9. Sprzedaż Karnetów trwa do 24 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania puli Karnetów. 
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży Karnetów w każdej chwili bez podania przyczyny.

§3

Odbiór Zakupionego karnetu

 1. Po zakupie Karnetu i otrzymaniu pliku pdf uprawniającego do odbioru identyfikatora od Organizatora należy Karnet odebrać. 
 2. Zakupiony „Karnet” można odebrać wyłącznie w Kinotece w Centrum Festiwalowym od 9 maja 2024 r. od 15:00 do 20:00 (dnia poprzedzającego start festiwalu) do 19 maja 2024 r. (daty zakończenia warszawskiej edycji festiwalu). 
 3. Zakupiony Karnet może odebrać wyłącznie osoba, na której dane został zakupiony Karnet za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem lub jej pełnomocnik albo osoba posiadająca potwierdzenie zakupu Karnetu.

§4

Zasady funkcjonowania Karnetu i odbioru Wejściówek

 1. Uczestnicy_czki posiadający Karnety są uprawnieni do odbioru lub rezerwacji Wejściówek na Seanse. Wejściówki można odebrać w Centrach Festiwalowych lub rezerwować online w Panelu Użytkownika_czki na book.mdag.pl, co jest jednoznaczne z odebraniem Wejściówki na dany Seans.
 2. Pula Wejściówek na poszczególne seanse dla osób posiadających Karnety jest ograniczona i niezależna od puli biletów sprzedawanych przez kasy kin. Brak otrzymania Wejściówki z powodu wyczerpania ich puli nie zamyka jednoznacznie drogi do obejrzenia filmu w innym terminie, ponieważ tytuły filmowe na festiwalu będą prezentowane kilka razy.
 3. Wejściówki odbiera się w Centrum Festiwalowym lub rezerwuje się online wyłącznie na Seanse na dany dzień i dzień następny – nie ma możliwości odbioru ani rezerwacji Wejściówek na kolejne dni. 
 4. Centra Festiwalowe w każdym kinie otwierają się na godzinę przed pierwszym seansem. Kończą pracę 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Codziennie i dla każdego festiwalowego kina godziny pracy Centrów Festiwalowych są różne – w zależności od programu.
 5. Na jeden Karnet przysługuje jedna Wejściówka na dany Seans.
 6. W przypadku rezerwacji online Wejściówki w Panelu Użytkownika_czki Karnetu – Karnet stanowi od razu Wejściówkę na zarezerwowany Seans. 
 7. Nie ma możliwości rezerwowania Wejściówki na Seans, który już trwa.
 8. Wejściówkę można anulować na podstronie book.mdag.pl/pl/moje-rezerwacje do 30 minut przed rozpoczęciem Seansu. Po tym czasie nie ma już takiej możliwości. 
 9. Konto Użytkownika_czki Karnetu, który  dwukrotnie nie anuluje wejściówki i nie pojawi się na seansie, zostanie zablokowane na 24h, a wszystkie rezerwacje w tym przedziale czasowym zostaną automatycznie anulowane.
 10. W Panelu Użytkownika_czki Karnetu ani w żadnym z Centrów Festiwalowych nie ma możliwości otrzymania Wejściówki lub rezerwacji Wejściówki na dwa seanse, które nachodzą na siebie czasowo.
 11. Karnet może być wykorzystywana wyłącznie przez danego Uczestnika_czkę, którego dane osobowe są zgodne z danymi zamieszczonymi na Karnecie. Karnetu nie można przekazywać ani pożyczać innym osobom, nie może być również wykorzystywana w celu uzyskania Wejściówek i korzyści dla jakichkolwiek innych osób.
 12. Karnet nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia oraz na Galę wręczenia nagród i ewentualne biletowane wydarzenia specjalne, jak: np.: koncerty i spotkania mistrzowskie 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity
 13. Karnety mogą być weryfikowane podczas trwania Festiwalu pod kątem zgodności danych zawartych na Karnecie z danymi posiadacza tego Karnetu. Posiadacz Karnetu ma obowiązek okazać dokument tożsamości celem dokonania weryfikacji danych. W przypadku, gdyby okazało się, iż dane zawarte na Karnecie różnią się od danych posiadacza Karnetu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Festiwal oraz wydania jej Wejściówki.  
 14. Karnety obowiązują wyłącznie na edycję festiwalu w Warszawie. Karnety nie upoważniają do uczestnictwa w festiwalu w innych miastach oraz do odbioru Wejściówek na Seanse organizowane poza kinami w Warszawie. Karnet nie obowiązują w innych festiwalowych miastach.

§5

Zwroty Zakupionych Karnetów

 1. Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych "Karnetów" poza sytuacją odwołania bądź zmiany terminu Festiwalu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołać zmienić datę oraz program festiwalu z ważnych przyczyn takich jak. ogłoszenie żałoby narodowej, obostrzenia związane z stanem epidemiologicznym lub innej przyczyny niezależnej od Organizatora, która uniemożliwia przeprowadzenie festiwalu w dotychczasowej formie. Jak również, gdy powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla wszystkich uczestników przebiegu festiwalu. W powyższych przypadkach Organizator poinformuje Uczestnika_czkę, którzy nabyli Wejściówkę na festiwal, za pomocą wiadomości e‑mail wysłanych na adresy podane w związku z zakupem Wejściówki, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Organizator informuje, że stosownie do art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) nie ma możliwości dokonania zwrotu Karnetu, za wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w pkt. 4 i 5 poniżej.
 4. W przypadku odwołania festiwalu kwota zakupu Karnetu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni przy zastosowaniu metody płatności użytej przez Uczestnika_czkę przy zakupie Karnetu.
 5. W przypadku zmiany terminu festiwalu na nowy, posiadaczowi Karnetu przysługuje prawo do zwrotu Karnetu nie później niż na 24 godziny przed nową datą festiwalu. Jeżeli w związku ze zmianą terminu festiwalu Uczestnik_czka zdecyduje się zrezygnować z nabytego Karnetu, zwrot uiszczonej przez niego kwoty zakupu Karnetu nastąpi na takich samych zasadach, jak w razie odwołania festiwalu z zastrzeżeniem, że w takim wypadku terminy zwrotu biegną od dnia złożenia Organizatorowi przez Uczestnika_czkę oświadczenia o zwrocie Karnetu. 
 6. W przypadku zmiany terminu Imprezy Karnety które zostały zakupione przed ogłoszeniem nowej daty Imprezy zachowają swoją ważność w nowym terminie, lub będą mogły zostać także poddane zwrotowi – w zależności od decyzji osoby upoważnionej. 

§6

Prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się Uczestników Festiwalu

 1. Prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się czestników Festiwalu, znajdują się w Regulaminie „Festiwalu” opublikowany pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/strona/regulamin-21-festiwalu-filmowego-millennium-docs-against-gravity-10-19-maja-2024-r Uczestnik_czka jest zobowiązana zapoznać się z ww. Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.

§7

Reklamacje

 1. Każdej osobie wypełniającej formularz, dokonującej zakupu Karnetu bądź Uczestnikowi_czce przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe, imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź nastąpi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależnie od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.).
 4. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Organizator niezwłocznie wezwie osobę składającą reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.

§8

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie  https://book.mdag.pl/pl/info/polityka-prywatnosci. Postanowienia Polityki prywatności są integralną częścią Regulaminu.
 2. Uczestnik_czka zapisując się na udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email oraz Wizerunek. 
 3. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Against Gravity jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Against Gravity oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Against Gravity w związku z organizacją Imprezy MDAG 2024 lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińska 26C / 12;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: kontakt@againstgravity.pl;
  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa powyżej;
  4. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
  5. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją, szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w
  7. Uczestnik_czka posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. 2Uczestnikowi_czce przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu;
  10. 4.10.Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do wszelkich stosunków prawnych jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminach powołanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 3. Treść Regulaminu może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści regulaminu każdy Uczestnik_czka zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Festiwalu  przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Uczestnik_czka posiadający Konto Użytkownika_czki zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczetnik_czka  nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
POWERED BY VISA